“Değişim Farkındalıkla Başlar” Kültürel Etkinliği Gaziantep’de Yapıldı

Haberler

haberler-13
12 Haziran 2017

“Değişim Farkındalıkla Başlar” Kültürel Etkinlik Toplantıları’nın ilki Gaziantep’te yapıldı.

DESİP “Değişim Farkındalıkla Başlar” Kültürel Etkinlik Toplantıları’nın ilki 12-13 Haziran 2017’de Gaziantep’te yapıldı.

DESİP Kültürel Etkinliklerinde dezavantajlı grupların toplumdaki varlıklarına dikkat çekmek ve onları sosyal ve ekonomik yaşama katılımları için cesaretlendirmek amaçlanıyor. Etkinliklerde dezavantajlı grupların ürettiği sanatsal ve el işi ürünleri sergileniyor.

12 Haziran’ ın “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” olması nedeniyle etkinliğin ilk günü sokakta çalışan ve çalışma riski bulunan çocukların ailelerine yönelik düzenlendi.

Toplantının açılış oturumunda ilk konuşmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Şeref KAZANCI yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar TOLAY ve Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur ALADAĞ Gaziantep’ de dezavantajlı kişilere yönelik yapılan sosyal entegrasyon çalışmalarından bahsetti. Açılış oturumu ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Mazhar YILDIRIMHAN’ ın konuşması ile sona erdi. YILDIRIMHAN konuşmasında, içinde bulunduğu coğrafyanın bütün yüklerine ve dünyadaki ekonomik krizlere rağmen Türkiye’nin hem büyümesini hem de istihdam alanındaki artışını istikrarlı şekilde devam ettirme mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Açılış oturumunun tamamlanmasının ardından, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı çerçevesinde geliştirilen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı’’ kapsamında yürütülen 137 projeden biri olan “Düşten Gülüşe/ Mutlu Bir Hayata İlk Adım” projesince gerçekleştirilen mesleki eğitim kurslarının öğrencilerinin ürettiği ürünlerin sergisinin açılışı yapıldı.

Etkinliğin birinci günü moderatörlüğünü İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim DEMİRCAN’ın yaptığı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı” konulu panel ile devam etti.

DESİP, “Değişim Farkındalıkla Başlar” Kültürel Etkinliği’ nin ikinci gününün açılış konuşmasını İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim DEMİRCAN yaptı. DEMİRCAN konuşmasında dezavantajlı grupların istidama erişimlerinin sağlanması için DESİP projesinin yanı sıra yürütülen diğer faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Oturumun bir diğer konuşmacısı ise engelli kişilere bir rol model olacak, kendisi de bir engelli olan yazar ve Engelsiz Kariyer Genel Müdürü Mehmet KIZILTAŞ’ tı. KIZILTAŞ konuşmasında, engelli bireylerin çoğunun bir tane engeli varken, önyargıların ve önyargılar sonucunda engelli kişilerin zihinlerinde oluşan endişelerin birçok engele sebep olduğunu söyledi. KIZILTAŞ tüm bu engelleri yaşamımızdan söküp atabileceğimizi dile getirdi.

Etkinliğin son bölümünde ise dezavantajlı kişilerin istihdama katılmaları sonrası gelirlerini ve olası birikimlerini akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olabilmelerini sağlamak amacıyla FODER-Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği tarafından Finansal Okur – Yazarlık Eğitimi verildi.

PROJE KÜNYESİ

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi'nin Sözleşme Makamı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Faydalanıcısı olduğu DESİP Projesi Niras IC Sp. Z.o.o. liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

ALO 170

ALO 170

İLETİŞİM

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İnönü Bulvarı 42 • Emek, 06520, Ankara
Telefon: +90 (312) 296 76 78
desip@desip.org