HİBE BİLEŞENİ
PROJELERİ

ISEDP Hibe Programı

Proje Hibe Bileşeni kapsamında, “Sosyal İçerme” konularında gerçekleştirilecek hibe projeleri listesine erişmek için lütfen tıklayınız.

HANEHALKI İŞGÜCÜ
İSTATİSTİKLERİ

Hanehalkı İşgücü İstatistikleri

ULUSAL İSTİHDAM
STRATEJİSİ

Ulusal İstihdam Stratejisi

AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI
POLİTİKALARI

“Mesleksizlikle Mücadele Ediyoruz”

İş arayanların niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


“İş Tecrübesi Kazanmanızı Sağlıyoruz”

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


“Kendi İşinizi Kurmanıza Yardımcı Olalım”

Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


PROJE KÜNYESİ

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi'nin Sözleşme Makamı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün Faydalanıcısı olduğu DESİP Projesi Niras IC Sp. Z.o.o. liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

ALO 170

ALO 170

İLETİŞİM

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İnönü Bulvarı 42 • Emek, 06520, Ankara
Telefon: +90 (312) 296 76 78
desip@desip.org